Møller Mobility Group

MMG er et av de største bilvirksomhetene i Europa, og er største bilkonsern i Norden. Selskapet representerer Audi, Volkswagen, Skoda, Seat og Porsche. MMG er til stede i Norge, Sverige og Baltikum.

 

Verden for mobilitet byr på svært mange endringer, utfordringer og muligheter i de neste 10-årene. Som forberedelse til disse endringene lanserte MMG sin nye strategi i begynnelsen av 2021.

 

Z Event og Y Story hadde ansvaret for implementeringen. Vi skapte et grafisk univers for strategien. Vi laget visjonsfilmen, lanseringfilm på 25 minutter til alle 4.300 ansatte og vi gjorde digitalt kick off for 500 ledere.

 

Målet med implementeringen var å kommunisere strategien og visjonen på en klar forståelig og engasjerende måte til hver enkelt målgruppe og medarbeider. Prosjektet har vært krevende, men utrolig spennende å jobbe med. Implementeringen går gjennom hele 2021.