3 FASER

For å få de mest fornøyde kundene og de beste resultatene jobber vi i 3 faser.

IDEFASEN

Vi vet at IDEFASEN er ekstremt viktig for å bygge et godt konsept og finne virkemidler som forsterker kundens budskap, mål og ønsker. Her skal det bugne med gode idéer og flotte forslag!  I denne fasen er det helt nødvendig og veldig spennende å jobbe tett med kunden.

PLANLEGGINGS

FASEN

Neste fase kaller vi PLANLEGGINGSFASEN.

Nå skal vi sy sammen et energisk og helhetlig program som dekker alle dine mål, behov og ønsker for eventet.

GJENNOMFØRINGS

FASEN

GJENNOMFØRINGSFASEN skal fylle deg som deltager med inspirasjon, glede, kunnskap og en ny opplevelse – på et eller annet plan. En perfekt gjennomføring setter hodet i sving, varmer hjertet & kiler i magen!