We are just enthusiastic about what we do.

Steve Jobs

Z Event - opplevelser som inspirerer og beveger

Z Event leverer kvalitet på blant annet, Rådgivning, Filmproduksjon, workshop, scenetrening, presentasjonsutarbeidelse og reise i utland innenfor Kick-off, konferanse og kundearrangement for store norske kjente aktører.

«En felles opplevelse er den sterkeste måten å bygge en kultur på. En unik opplevelse bygger på en unik kultur».

Vi tenker nytt

Vi skaper rammene som er riktig for deg

Vi jobber strukturert med planlegging, gjennomføring og evaluering

Vi lytter til deg

Vi søker opplevelsene som beveger nettopp dine deltakere

Mer enn forventet.

Vi er entusiastiske og modige

Den gode følelsen får vi når både hodet og hjertet til kunden er tilfredsstilt

Klare faglige seanser og gode emosjonelle opplevelser

Birgitte Giæver Tømmeraas
Prosjektleder
Birgitte Giæver Tømmeraas
Mammapermisjon
Egil Borgersen
Leder kreativ avdeling
Eventrådgiver
Egil Borgersen
Email: egil@zevent.no
Phone: +47 959 20 166
Signe Wirell
Eventrådgiver
Signe Wirell
Mammapermisjon
Hans Petter Thaysen
Avd.leder produksjon
Hans Petter Thaysen
Email: hp@zevent.no
Phone: +47 990 08 504