We are just enthusiastic about what we do.

Steve Jobs

Z Event - opplevelser som inspirerer og beveger

Z Event leverer kvalitet på blant annet, Rådgivning, Filmproduksjon, workshop, scenetrening, presentasjonsutarbeidelse og reise i utland innenfor Kick-off, konferanse og kundearrangement for store norske kjente aktører.

«En felles opplevelse er den sterkeste måten å bygge en kultur på. En unik opplevelse bygger på en unik kultur».

Vi tenker nytt

Vi skaper rammene som er riktig for deg

Vi jobber strukturert med planlegging, gjennomføring og evaluering

Vi lytter til deg

Vi søker opplevelsene som beveger nettopp dine deltakere

Mer enn forventet.

Vi er entusiastiske og modige

Den gode følelsen får vi når både hodet og hjertet til kunden er tilfredsstilt

Klare faglige seanser og gode emosjonelle opplevelser

Egil Borgersen
Leder kreativ avdeling
Eventrådgiver
Egil Borgersen
Email: egil@zevent.no
Phone: +47 959 20 166
Hans Petter Thaysen
Eventrådgiver
Hans Petter Thaysen
Email: hp@zevent.no
Phone: +47 990 08 504
Jarle Hetland Bjørlin
Idé og konseptutvikling
Jarle Hetland Bjørlin
Email: jarle@zevent.no
Phone: +47 400 62 320
Daniel Gornitzka Abelson
Avd.leder produksjon
Daniel Gornitzka Abelson
Email: daniel@zevent.no
Phone: +47 938 31 730